Inženýring

Samotné stavbě předchází nutnost zajištění stavebního povolení a veškerých činností s tím souvisejících. V rámci inženýringu jsou zajišťována veškerá povolení nutná pro provedení stavby, vyjádření dotčených orgánů státní správy či majitelů inženýrských sítí vč. například i změny územního plánu.

Zajistíme pro vaá skompletní stavební řízení až po vydání stavebního povolení

Chcete-li si ušetřit čas a nervy, svěřte složitý a zdlouhavý administrativní proces nám. Co vše zajišťujeme?

  • Zastupování stavebníka při jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení.
  • Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Využíváme dlouholetých znalostí a kontaktů k tomu, abyste získali veškerá potřebná povolení co nejrychleji a bez zbytečných komplikací a problémů.

Zpět